Day: November 25, 2023

I Sverige hanteras skrotbilar genom en strukturerad process för bilskrotning och återvinningI Sverige hanteras skrotbilar genom en strukturerad process för bilskrotning och återvinning

I Sverige hanteras skrotbilar genom en strukturerad process för bilskrotning och återvinning. Här är en översikt över hur det vanligtvis går till: Inlämning på Bilskrot: Ägaren tar bilen till en